Významné osobnosti z naší obce Augustin Haidušek a Ignác J. Galia

19.06.2021 | Historie

Augustin Haidušek se narodil 19.září 1845 v Mniší v domě č.p. 14. Do Ameriky se odstěhoval s rodiči v roce 1856 do státu Texas , města La Grande, kde si rodiče vybudovali farmu a na ní hospodařili. V roce 1860 začal Augustin chodit do anglické školy, ale ta byla v důsledku občanské války uzavřena. Po skončení války sloužil krátkou dobu jako dobrovolník v konfederační armádě, pracoval na rodinné farmě. Docházel příležitostně do školy a sám vyučoval děti v osadě, kde žil. V roce 1869 se odstěhoval do města La Grande a začal studovat právo u firmy Jarmon a Gross. V prosinci složil zkoušky  a obdržel povolení k provádění právnických úkonů ve státě Texas mimo nejvyšší soud. Vstoupil do politiky a v roce 1875 byl zvolen předsedou demokratické strany okresu Fayette. O rok později byl zvolen starostou města La Grande a tento úspěch zopakoval v roce 1878. V legislativě obhajoval práva přistěhovalců a jeho přičiněním byl vydán zákon povolující vyučování na školách v českém jazyce.

       V roce 1884 byl zvolen okresním soudcem a tento úřad zastával plných šest let. Se skupinou přátel  začal vydávat  v roce 1885 český týdeník  Svoboda a stál v jeho čele plných 38 let. Augustin Haidušek byl tedy českým právníkem, starostou a prvním soudcem  české národnosti ve Spojených státech. Zemřel v roce 1929.

        Druhý významný mnišanský rodák Ignác J. Galia se  narodil v Mniší 27. Února 1859 v domě č.p. 27. Do Ameriky odjel s rodiči na podzim roku 1860, tehdy tam probíhala občanská válka.Rodina se přestěhovala na starou indiánskou farmu asi tří míle od nynější texaské Prahy, kde hospodařila na poli. Otec Ignáce postavil dva domy, založil obchod smíšeným zbožím a hospodu na své farmě, které provozoval až do své smrti v roce 1876. Poté rodina obchod prodala a Ignác začal pracovat u  Karla Brunnera v Praze, kde byl smíšený obchod, salon, taneční síň a také pošta. Hned první měsíc pracoval jako pomocný pošmistr a hlavní ředitel obchodu a hospody,kde hrával s krajany divadlo. Spolek nesl jméno Josefa Kajetána Tyla. Později Galia pracoval u firmy Ruttle a Cockrrill ve Flatonii.  Galia si ve všech místech, kde bydlel, otevřel se společníky smíšené obchody. Někdy k nim patřily taneční salony, skladiště bavlníkového sememe, kovárny, plechárny či výsek masa.

       ,, Vedlo se mi velmi dobře až do doby, kdy hurikán zničil veškerou úrodu na poli, v dalším roce zanesený škůdce pilous zničil úrodu bavlny. Rolníci upadali do dluhů, stěhovali se jinam a  mně zůstávali dlužni za zboží čím dál více“ – popisoval Galia svou ekonomickou situaci ve vzpomínkách.

         Ignác Galia byl členem čtenářského spolku v Praze, divadelního spolku J.K.Tyla, byl zakladatelem Slovanské podporující jednoty státu Texas a zástupcem texasských řádů CSPS. V roce 1886 pomáhal založit časopis Svoboda a po dva roky zastával funkci jeho předsedy. Zemřel 20.července 1946 a je pochován v Brookside Memorial Parku v Houstonu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      M. Babincová

© Osvětová beseda Mniší 2021