Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města Kopřivnice konaného dne 10.12.2020

19.03.2021 | Info komise

Vážení spoluobčané

 

Usnesením 14. zasedání zastupitelstva města Kopřivnice konaného dne 10.12.2020 zřizuje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. L) a § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018-2022 Výbor pro místní část Mniší, a to s účinností ke dni 1.1.2021.

Zároveň zastupitelstvo zvolilo jedenáct členů výboru a to jmenovitě:

             

Anna Čechová                       

Mgr.Irena Drijáková

Svatopluk Holub                   

Hana Hrnčárková

Leon Chlebek, MBA              

Ludmila Jalůvková                

Václav Lichnovský                 

Ing.Radomíra Michálková    

Petr Růža

Rostislav Slezák

Ing.Martin Švidrnoch, MBA                          

 

Na prvním jednání Výboru pro místní část Mniší byl zvolen jeho předseda Ing.Martin Švidrnoch, MBA, toto zvolení bylo schváleno na 15. ZM Kopřivnice dne 4.3.2021.

Statut Výboru pro místní část mniší naleznete na:

 http://www.koprivnice.cz/urad/organy_mesta/Statut_VMC_Mnisi.pdf

Se záležitostmi spadající do statutu VMČ Mniší se můžete obracet na nově zřízenou mailovou adresu vybormnisi@koprivnice.cz, popřípadě na telefonní číslo +420 608 172 391. 

Zprávy z jednotlivých jednání naleznete na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vybory-pro-mistni-casti-mesta-koprivnice , www.mnisi.eu , popřípadě na FB stránkách Osvětové besedy Mniší. 

 

Ing. Martin Švidrnoch, MBA

Předseda Výboru pro místní část Mniší

© Osvětová beseda Mniší 2021