info - Realizace přípojek kanalizace

04.05.2021 | Info obce Mniší

Vážení obyvatelé Mniší,

všichni majitelé nemovitostí, kteří souhlasili s připojením na kanalizaci, mají připravené projekty přípojek, žádost o dotaci a licenční smlouvu. Za účelem podpisu a předání uvedených dokumentů budou pracovníci úřadu ve vybrané dny přítomni v Kulturním domě v Mniší. 

 

Schůzky s jednotlivými vlastníky nemovitostí budou domlouvány individuálně na dohodnuté termíny a časy, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu osob. Žádáme Vás o spolupráci a vstřícnost, protože od některých  z Vás budeme potřebovat souhlasy s vedením přípojek pro sousední nemovitosti, případně podpisy vlastníků nemovitosti, kteří nejsou podepsáni v původně zpracovaných projektech. Pro žádost o územní souhlas k přípojkám, který zajistíme, potřebujeme nadpoloviční souhlas vlastníků v případě, že nemovitost má vícero vlastníků. První termín předpokládáme  v pátek 14.5. v dopoledních hodinách, pak vždy každou středu do 17.00 a pátek dopoledne.

 

Vyčkejte tedy telefonátu od pracovníka úřadu na dohodnutí termínu. Na příspěvek mají nárok všichni vlastníci nemovitostí určených k bydlení, kteří splní podmínky dotačního programu."

 

 

Děkuji

S pozdravem

Ing. Ivana Pavlisková

referent oddělení investic
556 879 665, 730 141 076
ivana.pavliskova@koprivnice.cz

© Osvětová beseda Mniší 2021